NDF Programma’s zijn bedoeld om structureel aandacht te geven aan doelgroepen en thema’s die dat nodig hebben. De mate waarin een programma actief is, is mede afhankelijk van beschikbare middelen.

Binnen de NDF Kwaliteitsagenda zijn NDF Programma’s bedoeld om structureel aandacht te geven aan deze specifieke doelgroepen. Programma’s zijn in de loop van de tijd meer of minder actief omdat de NDF voor de financiering ervan is aangewezen op partners vanuit het bedrijfsleven of de overheid.