Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Nederlandse Diabetes Federatie presenteert toolkit bij ‘Diabetesjaargesprek’

Mensen met diabetes krijgen meer regie bij de jaarlijkse diabetescontrole. In het ‘NDF Diabetesjaargesprek’ is er meer ruimte voor persoonlijke omstandigheden, leefstijl en zelfmanagement – naast de aan gezondheid gerelateerde aspecten. De Nederlandse Diabetes Federatie heeft een speciale toolkit ontwikkeld met posters en gesprekskaarten ter voorbereiding op dit gesprek voor zowel de zorgverlener als de persoon met diabetes.

Sinds eind 2015 werken al diverse (huis)artsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen met het nieuwe Diabetesjaargesprek, dat zich kenmerkt door een persoonlijke aanpak. Tijdens dit gesprek wordt de patiënt expliciet uitgenodigd om aan te geven wat voor hem of haar belangrijk is. Wat speelt er in zijn leven en heeft een en ander invloed op de diabetes of op welke manier heeft de diabetes invloed op zijn of haar leven? Denk bijvoorbeeld aan somberheid, steun uit de omgeving of slaapproblemen. Daarnaast is er aandacht voor gezondheid gerelateerde factoren, zoals HbA1C en complicaties.

Nadat ruimschoots aandacht wordt besteed aan de diverse relevante factoren besluiten patiënt en zorgverlener samen aan welke doelen wordt gewerkt, en welke behandeling en zorginzet nodig zijn om deze doelen te bereiken. De patiënt heeft hierin een actieve rol en geeft zelf meer richting aan zijn eigen behandeling. Uit onderzoek blijkt dat patiënten de nieuwe aanpak waarderen; zij geven het gesprek een 8,6. De bedoeling is om komend najaar deze methode over het hele land uit te rollen.

Om het gesprek goed voor te bereiden is een speciale toolkit beschikbaar met middelen voor (huis)artsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen. Er zijn drie onderdelen: een gesprekskaart die de patiënt vooraf aan het consult thuis invult, een wachtkamerposter en een spreekkamerkaart, die de zorgverlener tijdens het consult inzet. Op deze voorbereidings- en gesprekskaart staan vier thema’s centraal: lijf, leefstijl, welzijn en zelfzorg. Ieder thema bestaat uit zes onderdelen en wordt weergegeven met aansprekende illustraties – dus ook geschikt voor laaggeletterden. Zo gaat het bij leefstijl niet alleen over voeding en beweging, maar ook over alcohol, roken, slapen en stress. En er is ruimte voor psychosociale onderwerpen als somberheid, begrip van de omgeving, voor jezelf zorgen en beleving van de diabetes.

Enkele vragen op de kaart stimuleren zowel patiënt als zorgverlener om vooraf te bedenken welk onderwerp hij of zij zeker wil bespreken. Ook is er ruimte voor persoonlijke aantekeningen. Zo stappen alle partijen voorbereid de spreekkamer in en kunnen tijdens het consult gezamenlijk doelen en behandelingsplan worden vastgesteld.

toolkit