Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Sinds 2018 kent het diabetesveld de Keuzehulp bloedglucosemeters. De Keuzehulp helpt mensen met diabetes om, samen met hun behandelaar, een passende bloedglucosemeter te kiezen.

De Keuzehulp is ontwikkeld vanuit de NDF Stakeholdersdialoog Standaard bloedglucosemeting (nu Platform standaard bloedglucosemeting genoemd). De dialoog is opgezet door de Nederlandse Diabetes Federatie om samen met alle betrokken partijen, waaronder Diabetesvereniging Nederland, zorgverleners en producenten, de kwaliteit van bloedglucosemeting te borgen. 

Voor zorgprofessionals is de Keuzehulp een belangrijk instrument om op een verantwoorde manier functioneringsgericht te kunnen voorschrijven. Dit jaar wordt de Keuzehulp bloedglucosemeters verder inhoudelijk doorontwikkeld. Er wordt nu feedback verzameld om rekening houdend met ervaringen en behoeften een verbeterslag te kunnen maken. Diabetesvereniging Nederland bevraagt mensen met diabetes op hun ervaringen. De NDF vraagt feedback van zorgprofessionals.

Graag nodigen wij u uit om uw ervaringen met de Keuzehulp bloedglucosemeters met ons te delen, via het invullen van deze enquête.