Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Het afgelopen jaar heeft de NDF middels een uitgebreide veldverkenning ideeën opgehaald voor innovatie van de NDF Zorgstandaard diabetes. Tijdens een geanimeerde NDF Netwerkbijeenkomst, op 28 november jl, werden de bevindingen gepresenteerd en werd gebrainstormd over de toekomst van dit kernproduct van de federatie.

De NDF Zorgstandaard diabetes (in 2003 de eerste zorgstandaard van Nederland) vormt de basis onder het succes van de Nederlandse multidisciplinaire diabeteszorg. Aanvankelijk verscheen de standaard in print, sinds 2012 wordt hij online ontsloten via zorgstandaarddiabetes.nl. Uit een veldverkenning in het kader van de door VWS ondersteunde NDF Stakeholdersdialoog Implementatie Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie klinkt het signaal door dat de standaard in zijn huidige statische en puur beschrijvende vorm onvoldoende ondersteuning biedt voor een state of the art zorgpraktijk, laat staan voor innovatie van de zorg.

Van beschrijvend naslagwerk naar ondersteunend implementatieplatform

Projectleider Corrine Brinkman: “Uit de veldverkenning blijkt dat er behoefte is aan een standaard die op alle niveaus een persoonsgerichte diabeteszorg ondersteunt, van consultvoering en praktijkvoering, tot en met bedrijfsvoering en samenwerking.”

Tijdens de NDF Netwerkbijeenkomst werd besproken hoe een nieuw zorgstandaard format meer zou moeten aansluiten op het gedrag en de wensen van de hedendaagse internetgebruiker. Verbetering van de toegankelijkheid, en daarmee het bereik van de informatie, wordt o.a. gezocht in een architectuur die snel leidt naar de gewenste informatie; een visueler aanbod van informatie; meer interactiviteit, bijvoorbeeld voor contentontwikkeling en (peer) consulting, en de toepassing van gebruikersprofielen voor actieve informatievoorziening op maat.

Corrine Brinkman: “Als het gaat over de inhoud moet een nieuwe standaard ondersteunend zijn aan  de zorg-brede beweging naar persoonsgerichte zorg en preventie. Met gezamenlijke besluitvorming, zelfmanagement en het functioneren van mensen als vertrekpunt. Met aandacht voor e-health, leefstijl en preventie, multi-morbiditeit en specifieke doelgroepen. Gebruikers willen een standaard die concreet toepasbare informatie biedt, routes wijst, linkt naar relevante databases en tools aanbiedt – kortom, een geïntegreerd informatie-aanbod, vanzelfsprekend evidence based.”

Van statisch naar dynamisch

Tijdens de bijeenkomst werd ook nagedacht over de implicaties van zo’n nieuwe standaard, voor ontwikkeling en organisatie van zowel inhoud als techniek. Interaction designer Ton Savenije liet de deelnemers nadenken over de vraag: Hoe realiseren we de optimale synergie (in fases van ontwerp, bouw en exploitatie) tussen continue zorginhoudelijke ontwikkeling en eigentijdse informatietechnologie, ten behoeve van een zorgstandaard die altijd actueel informeert?

Corrine Brinkman: “Het idee dat we nu gaan werken aan een nieuwe standaard die we dan over zeg maar een jaar kant en klaar opleveren, dat idee moeten we echt loslaten. We staan aan het begin van een hele nieuwe aanpak waarbij we stap voor stap een modern platform gaan bouwen dat vervolgens vol continue in ontwikkeling blijft; zowel inhoudelijk als wat betreft interface en faciliteiten, inspelend op behoeften en gedrag van gebruikers.”

“Het komende jaar zal vooral in het teken staan van het uitzetten van een startplan, de samenstelling van een projectteam met daarin ook voor ons nieuwe disciplines op bijvoorbeeld het gebied van informatie en implementatie en het organisatorisch anticiperen op een dynamisch platform. Ergens in 2020 zullen we ook met de achterban vaststellen welk onderdeel van de zorgstandaard we de primeur geven om volgens het nieuwe platform-concept te worden ontwikkeld. Ik kijk daar erg naar uit!”