De NDF Richtlijn Diabetes behandelt tal van onderwerpen die betrekking hebben op de rol van voeding in de behandeling van diabetes. Per onderwerp zijn een of meer uitgangsvragen geformuleerd en daaronder volgen de aanbevelingen.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijk bewijs en meningen en ervaringen van de leden van de werkgroep. Voor alle aanbevelingen geldt dat er ruimte is voor individuele aanpassingen. De voedingsadviezen kunnen worden aangepast aan de individuele wensen en behoeften (budget, religie, cultuur, overtuiging, kennis) van de persoon met diabetes, waarbij de volwaardigheid van het voedingspatroon het uitgangspunt is. Aandacht voor het volhouden en zo nodig bijsturing van het gekozen voedingspatroon is belangrijk.

De toelichting geeft een uitleg van het onderwerp. Bij een aantal onderwerpen volgt hieronder een update 2023 die antwoord geeft op aanvullende vragen. Deze informatie is recent herzien.
Het bewijs voor het risico op of de behandeling van diabetes is gebaseerd op resultaten van onderzoeken waarnaar wordt verwezen in de achtergrondinformatie die onderaan elk onderwerp is toegevoegd.

Voor een transparantere verantwoording van de uiteindelijke aanbevelingen is een paragraaf ‘van bewijs naar aanbeveling’ opgenomen, afgeleid van de ‘evidence-to-decision’ frameworks die binnen de GRADE-community zijn ontwikkeld. Hierin worden factoren benoemd die naast het wetenschappelijk bewijs een rol spelen bij het opstellen van de aanbeveling. Het gaat om de balans tussen voor- en nadelen, kwaliteit van bewijs, kosteneffectiviteit, waarden en voorkeuren van patiënten, aanvaardbaarheid en haalbaarheid, maar ook praktische ervaring van de werkgroepleden.