Goede en gezonde voeding spelen een sleutelrol in de behandeling van diabetes. Wetenschappelijke studies laten zien dat het veranderen van het voedingspatroon van mensen met diabetes voor betere glucoseregulering kan zorgen. Voor een goede diabeteszorg is het van belang dat er eenduidige en goed onderbouwde voedingsadviezen worden gegeven die zijn gebaseerd op de meest recente literatuur.

De website NDF Voedingsrichtlijn diabetes biedt zorgverleners handvatten voor evidence based persoonsgerichte voedingszorg aan mensen met (een hoog risico op) diabetes.

De website NDF Voedingsrichtlijn diabetes  is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Diabetes Fonds en een bijdrage van Wageningen University en Research (WUR).

Voor meer achtergrondinformatie over de richtlijn en de ontwikkeling ervan, klik hier

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars.

Voor samenstelling van de werkgroep NDF Voedingsrichtlijn diabetes klik hier