Waarom is er een NDF Voedingsrichtlijn diabetes nodig naast de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad?

De Richtlijnen goede voeding vormen ook voor mensen met diabetes type 2 de basis voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Dat concludeert de Gezondheidsraad in een advies na een inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn geen aanbevelingen in de huidige richtlijnen die hoeven worden aangepast voor mensen met diabetes type 2, aldus de Gezondheidsraad.

De werkgroep NDF Voedingsrichtlijn diabetes kan zich vinden in deze conclusie en constateert dat de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad inhoudelijk inderdaad overeenkomen met de aanbevelingen in de NDF Voedingsrichtlijn diabetes.

Voedingszorg

De werkgroep benadrukt dat het advies van de Gezondheidsraad gaat over gezonde voeding. Voor het inhoud geven aan en organiseren van goede voedingszorg voor mensen met (een hoog risico op) diabetes heeft het diabetesveld de NDF Voedingsrichtlijn diabetes opgesteld, met concrete handvatten voor persoonsgerichte zorg, advies op maat en gezamenlijke besluitvorming.

Voeding en gezond eten zijn extra belangrijk voor mensen met diabetes. Voedingstherapie is een cruciaal onderdeel van diabetesmanagement. Het bevordert een goede bloedglucoseregulatie, verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen. Onderzoek laat zien dat een gezond voedingspatroon bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met diabetes, op de korte en langere termijn.

NDF Voedingsrichtlijn diabetes

De NDF Voedingsrichtlijn biedt zorgverleners handvatten voor evidence based persoonsgerichte voedingszorg. In de inleiding staat te lezen: “Omdat iedere persoon met diabetes anders is, zal de voedingstherapie ook per persoon verschillen. De zorgverlener die de persoon met diabetes begeleidt, dient de voedingsadviezen aan te passen aan de individuele wensen en behoeften (budget, religie, cultuur, overtuiging, kennis) van de persoon met diabetes, waarbij de volwaardigheid van het voedingspatroon uitgangspunt is. Er bestaat geen optimaal voedingspatroon dat voor iedere persoon met diabetes het beste werkt. Deze richtlijn biedt dan ook geen one-size-fits all benadering, maar handvatten om zorgverleners en patiënten te ondersteunen met het maken van beslissingen over passende voedingszorg.”

Daarbij benadrukt de richtlijn het belang van voedingszorg die geïntegreerd is in netwerkzorg. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars. De werkgroep voor de nieuwste editie van 2020 werd voorgezeten door WUR hoogleraar Edith Feskens.