Het Platform Geneesmiddelen heeft als doel het bevorderen van inhoudelijk overleg over geneesmiddelen, met oog voor de sterke samenhang tussen hulp- en geneesmiddelen voor diabetes. Het stimuleert samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder bedrijven, zorgprofessionals, farmaceuten en patiënten. Het Platform streeft naar optimale diabeteszorg door kennisdeling en ervaringsuitwisseling, met als doel de kwaliteit van de zorg en het juiste gebruik van geneesmiddelen te verbeteren.

 Platform Geneesmiddelen draagt zorg voor:

  • Vergoedingsdossiers (en updaten richtlijnen)
  • Verstrekking en logistiek
  • Problemen bij voorschrijven
  • Inzet van geneesmiddelen