Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Bestuur

Het NDF bestuur telt naast de voorzitter vier leden die elk zijn voorgedragen door een segment van de achterban.

Voorzitter
De heer prof. dr. K.M.L. Leunissen

Leden
De heer A.B. Wymenga MD – namens de patiënten
Mevrouw drs. P.J.H.M. Stouthart – namens zorgverleners / medici
Mevrouw J.M. Krijger-Dijkema– namens zorgverleners / andere disciplines
Mevrouw dr. T. Hooymans – namens onderzoekers en educatoren.

Bureau

Het NDF bureau is de werkorganisatie van de NDF.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. directeur
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., senior communicatieadviseur / projectleider
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bureau assistent
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., coördinator ontwikkeling en implementatie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., beleidsmedewerker
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., beleidsmedewerker 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., senior beleidsmedewerker
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris beleid en bestuur

Vaste adviescommissies

De NDF telt twee vaste adviescommissies die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Zorgstandaard en richtlijnen

Voorzitter
Dr. J.S. Burgers - huisarts

Leden
Drs. P. Adhien - apotheker
Mw. A. Eerkens-Kok - diabetesverpleegkundige
Drs. S. Linger-Wever - internist-endocrinoloog
Dr. A.E. Brandsma - kinderarts
Mw. B. Scharrenberg - diabetesverpleegkundige
Mw. I. Obbema - diëtiste
Dr. J.M. van der Meer - ervaringsdeskundige

Secretariaat
Mw. drs. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - NDF

 

De NDF Zorgstandaard is een dynamisch document dat voortdurend in ontwikkeling is. Dit continue proces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de vaste adviescommissie Zorgstandaard en richtlijnen.

De commissie bevordert daarnaast dat de standaard uitwerking krijgt in een compleet en dekkend stelsel van richtlijnen voor diabeteszorg. Deze richtlijnen beslaan alle terreinen die de lidorganisaties van de NDF vertegenwoordigen: medisch, verpleegkundig, voeding en dieet, voorlichting en educatie.

De commissie ontwikkelt de richtlijnen niet in eerste instantie zelf. Haar taak is er zorg voor te dragen dat reeds bestaande richtlijnen waar nodig worden geactualiseerd en dat leemtes in het richtlijnenbestand worden ingevuld. Zo nodig kan de commissie ook besluiten zelf een richtlijn te (laten) ontwikkelen.

De commissie bewaakt de wetenschappelijke onderbouwing van de NDF Zorgstandaard en de richtlijnen en bevordert de implementatie daarvan.

De commissie adviseert het NDF Bestuur over accordering van diabetesrichtlijnen. In het kader van de NDF accorderingsprocedure maakt de commissie gebruik van vaststaande beoordelingscriteria. Voor deze beoordelingscriteria klikt u hier.

De commissie onderhoudt namens de NDF contacten met organisaties en gremia die zich met richtlijnontwikkeling bezighouden of daarbij betrokken zijn.

 

Opinie en kennis

Voorzitter
Dhr. Prof. dr. M.H.H. Kramer

Leden
Mw. Dr.W.M. Bakker-van Waarde - NVK
Mw. E. Barents - DVN
Dhr. R. van Leeuwen - KNGF
Dhr. Prof. Dr. G.E.H.M. Rutten - DiHag
Mw. Drs. P.J.H.M. Stouthart - NVK
Dhr. Prof. Dr. C. Tack - NIV
Dhr. Drs. P. Adhien - KNMP
Dhr. Dr. R. Vandeberg - Diabetes Fonds
Mw. M.J. Zimmerman - DNO
Mw. M. de Lange - EADV

Secretariaat
 Mw. drs. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - NDF


De vaste adviescommissie Opinie en kennis adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd ten aanzien van vakinhoudelijke kwesties waarover de federatie geacht wordt een opinie te hebben. Vaak is dit gerelateerd aan het formuleren van een standpunt of een reactie van de federatie ten aanzien van im- of expliciete vragen en kwesties die van buiten worden aangedragen, door bijvoorbeeld de politiek, (semi-)overheids- en maatschappelijke instanties, media, industrie, verzekeraars, en voor zover die betrekking hebben op vakinhoudelijke kwesties.

 

0
0
0
s2sdefault