De Nederlandse Diabetes Federatie is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. De federatie telt 10 lidorganisaties.

De NDF zet zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes en treedt op als vertegenwoordiger van het diabetesveld richting overheid, politiek en media en tal van partijen in de zorgsector en daarbuiten.

De Nederlandse Diabetes Federatie is van mening dat de epidemische toename van diabetes, met name type 2, een groot maatschappelijk probleem is. De cijfers zijn alarmerend en maken duidelijk dat we als samenleving voor enorme uitdagingen staan. Uitdagingen die niet zonder meer kunnen worden overgelaten aan de verantwoordelijkheid van het veld. Want diabetes is niet alleen een aandoening met een grote impact op iemands leven, het is ook een epidemie met een grote impact op de samenleving. Het is een maatschappelijk probleem, een publieke zaak!

Maak kennis met de NDF Kwaliteitsagenda