Zelfmanagement is een centraal thema in de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Het is een veelgebruikt begrip dat tegelijk veel beleving oproept en tal van interpretaties kent. Bovendien associeert het vanzelf met andere begrippen, zoals gezondheid en eigen regie. In het veld groeide de behoefte aan een samenhangend, eenduidig begrippenkader.

Dat begrippenkader is recent gepresenteerd met de publicatie Op weg naar eenheid van taal. Het is een handreiking voor heldere communicatie over zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning te bevorderen.

Het begrippenkader is ontwikkeld door het samenwerkingsverband ZO!, met de Nederlandse Diabetes Federatie als een van de betrokken partijen. Het wordt gepresenteerd als voorstel. In de toepassing in de praktijk moet blijken in hoeverre het begrippenkader bruikbaar is en of er eventuele aanpassingen nodig zijn. Andere partijen worden uitgenodigd om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een samenhangend, pragmatisch en breed inzetbaar begrippenkader.

Het nu gepresenteerde begrippenkader is ook gehanteerd bij het schrijven van het document Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning als integraal onderdeel van de diabeteszorg – de binnenkort te verschijnen annex bij de NDF Zorgstandaard.

Op weg naar eenheid van taal is te vinden op de website van ZO!