Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord organiseert vandaag een Partnerdag om, samen met alle personen en partijen die zich in de afgelopen jaren bij de Expeditie hebben aangesloten, resultaten en ervaringen te delen en successen te vieren. Dat gebeurt onder het motto: Terugkijken en vooruitkijken – borgen en blijven bewegen!

Expeditie Duurzame Zorg is het innovatieplatform van de Nederlandse Diabetes Federatie voor onderzoek, productontwikkeling en implementatie. De Expeditie kent onder andere enkele proeftuinen waar ideeën en producten worden getoetst en getest. Eind 2013 ging de Rotterdamse proeftuin van start als Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Inmiddels hebben zich ruim veertig organisaties aangesloten. Met elkaar hebben ze hard gewerkt aan een geïntegreerde aanpak op het gebied van overgewicht, obesitas en diabetes in Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof.


De partners van Expeditie Duurzame Zorg geloven in de innovatiekracht van regionale en lokale netwerken. Dat is het niveau waar echt het verschil gemaakt kan worden; waar de problemen evident zijn maar waar vaak ook reële en haalbare oplossingen voor handen zijn. Dat is gebleken in Feijenoord. De brede samenwerking heeft geresulteerd in tientallen projecten en mooie interventies opgeleverd: op het gebied van samenwerking tussen welzijn en zorg en tussen eerste en tweedelijns zorg; op het gebeid van preventie en vroeg-opsporing en het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen; op het gebied van zelfmanagement, leefstijlondersteuning en sociale netwerken voor laaggeletterden.

Tijdens de Partnerdag wordt de oogst van de afgelopen drie jaren in beeld gebracht. Onder leiding van dagvoorzitter Harmke Pijpers zal ook nagedacht worden over de vraag hoe de brede samenwerking en innovatieve aanpak geborgd kan worden. Die vraag komt ook aan de orde in het magazine Op Expeditie! dat tijdens de Partnerdag wordt gepresenteerd. Belangrijke les die getrokken wordt is dat de verbinding en samenwerking tussen partijen niet vanzelf komt of blijft. Om elkaar te versterken en optimaal gebruik te maken van elkaars aanbod is er een centrale aanjager nodig, een gedreven netwerker die het vuur blijft aanwakkeren. Een andere belangrijke les is dat bestuurlijk draagvlak, ook voor de langere termijn, onontbeerlijk is. Expeditie Feijenoord bracht onder andere bestuurders van gemeente, zorgverzekeraar en nulde, eerste en tweede lijn bij elkaar. Om, in het belang van de wijkbewoners, de innovatieve aanpak van de Expeditie structureel te borgen is blijvend gezamenlijk commitment nodig.

Het magazine biedt een uitgebreid overzicht van projecten, evalueert het proces en trekt lessen voor de toekomst. Met verhalen en interviews wordt een levendig beeld geschetst van drie Expeditie jaren. Ook wordt gesproken met enkele personen die de Expeditie op enige afstand volgen, zoals Jack Hutten van VWS, Sonja Bleuland van Oordt van Alles is gezondheid... en Machteld Huber van Positieve Gezondheid (IPH; Institute Positive Health).

 

Download hier het magazine 'Op Expeditie! Drie jaar NDF Expeditie Duurzame Zorg in Feijenoord. Terugblikken en vooruitkijken!'