In 2015 werd de Zorgmodule Bewegen gepresenteerd. In de generieke module wordt vanuit patiëntperspectief beschreven waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening in het kader van geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie moet voldoen. In het voorjaar van 2016 nam Zorginstituut Nederland de Zorgmodule Bewegen op in het Kwaliteitsregister.

Met een vanuit de lidorganisaties samengestelde multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van Helene Voogdt, werkt de NDF momenteel aan een diabetes-specifieke uitwerking van de Zorgmodule Bewegen. De uitwerking beoogt zorg- en beweegprofessionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een (hoog risico op) diabetes type 2 te ondersteunen bij het leveren van beweegzorg op maat. Naar verwachting kan er in het vroege najaar een document Bewegen voor mensen met (een hoog risico op )diabetes type 2 worden gepresenteerd, als uitbreiding van de NDF Zorgstandaard diabetes.

Citaat uit de conceptversie: Regelmatig bewegen is ook of zelfs juist voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2 van groot belang. Het bevordert de algehele lichamelijke conditie. Bewegen heeft een gunstig effect op o.a. lichaamsgewicht, vetpercentage en bloeddruk. Bovendien heeft bewegen een therapeutische impact doordat het de insulinegevoeligheid, glucosetolerantie en glucosemetabolisme verbetert. Ook is bewezen dat bewegen een gunstig effect heeft op de mentale gezondheid. Naast het positieve effect op depressie en depressieve klachten zijn er voor mensen ook andere psychologische voordelen, zoals een beter cognitief functioneren, een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en daardoor betere zelfzorg