De uitgebreide voorlichtingsmap PratenPlaten - editie 2017 - is vanaf vandaag compleet beschikbaar op de website diversiteitindiabetes.nl. De map biedt behandelaars in de 1e en 2e lijn handvatten om in de spreekkamer te gebruiken voor de behandeling van en advisering aan patiënten van niet westerse-afkomst en laaggeletterden met diabetes. Immers, zorg op maat begint met een goed gesprek!

De map bevat veel visueel materiaal, ook zijn de bij de afbeeldingen behorende teksten geschreven in eenvoudig Nederlands. Én er is aanvullende culturele informatie opgenomen voor behandelaars.
Het Diabetes Fonds financierde het project. Rens Vandeberg, hoofd Kennis en Innovatie “Het Diabetes Fonds vindt het belangrijk om effectieve communicatie over diabetes aan iedereen met diabetes (in de omgeving) te stimuleren. Daarom hebben wij subsidie verleend om de map praten platen over diabetes te actualiseren en opnieuw (online) toegankelijk te maken. Deze map was in het verleden namelijk een heel bruikbaar hulpmiddel voor zorgprofessionals.”

“Ontzettend leuk en bruikbaar van opzet. Zeker ook handig voor Nederlandse mensen met taalachterstand” en “Het ziet er geweldig uit!” aldus een POH-er en diëtist uit Amsterdam in hun eerste reactie.

De map ‘Praten-platen over diabetes’ is in 2008 geprinte oplage verspreid door de NDF en het toenmalige NIGZ. Doel van ‘Praten-platen over diabetes’ is huisartsen, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, diëtisten en overige behandelaars te ondersteunen bij de begeleiding van diabetespatiënten die niet of slecht kunnen lezen in het Nederlands en vaak ook niet in hun eigen taal. Hierbij is vooral rekening gehouden met de Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse groep, waarvan bekend is dat diabetes bij hen bovengemiddeld voorkomt.

Negen jaar na de succesvolle introductie was de map echter op weinig plaatsen terug te vinden. Dit terwijl de behoefte van zorgverleners aan eenvoudige en visuele informatie voor de groeiende groep laaggeletterde patiënten toeneemt. Behandelaars doen hun uiterste beste om hun laaggeletterde patiënten zo goed mogelijk te begeleiden maar missen praktische tools om het contact en de zorg in de spreekkamer vorm te geven.

Met financiering van het Diabetes Fonds werd het mogelijk de roep uit het veld te beantwoorden. Samen met zorgverleners werd de map de afgelopen maanden zorgvuldig doorgenomen, nieuwe inzichten toegevoegd en de structuur verduidelijkt. Het materiaal, ooit in print, wordt nu digitaal aangeboden, geïntegreerd binnen de verschillende rubrieken van www.diversiteitindiabetes.nl

En als één, makkelijk te printen PDF.