Een coöperatieve aanpak – samen beter worden zonder dokter

Het project Herstelcirkel in de wijk [1], waarin patiënten met Diabetes type 2 werken aan leefstijlverbetering, heeft de NDF Professor Lambertsprijs gewonnen. Deze prijs, verleden jaar ingesteld door de Nederlandse Diabetes Federatie en mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland, bestaat uit een bedrag van 5000 euro en wordt uitgereikt aan een initiatief dat het verschil maakt voor mensen met diabetes. Henk Schers, voorzitter van de Herstelcirkel in de wijk, nam de prijs op 16 maart in ontvangst tijdens het tweejaarlijks Nationale Diabetes Dag congres.

De prijs is mede uitgereikt naar aanleiding van de resultaten van het recente onderzoek, waarin een aantal diabetes 2-patiënten uit Nijmegen-Lent en Oosterhout samen een forse verbetering van hun gezondheid bereikten: minder medicatie, een andere leefstijl en minder vaak naar de dokter. Zo bouwde 70% van de deelnemers gedurende een jaar de medicatie
af of kon volledig stoppen, ging 95% meer koolhydraatarm gaan eten en liet 60% een daling van de BMI zien.

Dr. Henk Schers (Radboudumc): ‘Herstelcirkel in de Wijk onderscheidt zich op een aantal punten van andere initiatieven: het is een groepsaanpak in de wijk waar mensen wonen. De medische zorg neemt zoveel mogelijk afstand, er wordt maximale regie bij de deelnemers zelf gelegd (deze kunnen bijvoorbeeld de eigen medicatie aanpassen). Een leefkrachtcoach helpt mensen om hun gedragsverandering duurzaam te verinnerlijken. Afgaande op de eerste resultaten lijkt deze aanpak veelbelovend’.

Prof. Dr. Steven Lamberts, die de prijs zelf overhandigde : ‘Een veelbelovend, innovatief en persoonsgericht concept. De jury heeft veel waardering voor de praktische, gezamenlijke positieve aanpak van gedragsverandering die tot mooie resultaten leidt. Hoewel nu nog kleinschalig ingezet, biedt het goede mogelijkheden voor opschaling. Geconfronteerd met de enorme uitdaging van het groeiende aantal mensen met diabetes type 2 heeft de samenleving dit soort initiatieven nodig. Een voorbeeld van hoe nieuw denken kan worden omgezet naar nieuw doen’.

 [1] Herstelcirkel in de wijk staat voor coöperaties van burgers, inmiddels in totaal vijf groepen, actief in Nijmegen-Lent en Oosterhout (3x), in Huissen en in Elst.
Het project is een initiatief van Zorggroep Stielo, zorgverzekeraar Menzis, de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en innovator Huub ter Haar.

 NDD 2018 26NDD 2018 28

[1] Herstelcirkel in de wijk staat voor coöperaties van burgers, inmiddels in totaal vijf groepen, actief in Nijmegen-Lent en Oosterhout (3x), in Huissen en in Elst. Het project is een initiatief van Zorggroep Stielo, zorgverzekeraar Menzis, de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en innovator Huub ter Haar