Het afgelopen jaar heeft zij met veel plezier en ambitie leiding gegeven aan het bureau van de NDF. Een jaar waarin gezamenlijk (medewerkers, bestuur en mensen binnen en buiten ons veld) hard is gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met diabetes. Lea kijkt trots terug op de resultaten die geboekt zijn, maar heeft deze zomer een nieuwe afweging gemaakt. De functie van directeur van de NDF heeft zij steeds gecombineerd met andere activiteiten die zich richten op onderwerpen als zorginnovatie, transformatie, digitale vaardigheden en E-Health. Ze geeft er nu de voorkeur aan haar activiteiten de komende tijd vooral in die richting voort te zetten.

Het NDF bestuur is bezig haar vervanging te regelen.