In januari en februari 2019 worden verspreid over het land de eerste scholingen voor diabetesteams georganiseerd over insulinepomptherapie bij volwassenen. De bij de NDF aangesloten lidorganisaties zien deze multidisciplinaire scholing als een belangrijke voorwaarde voor het geven van insulinepomptherapie. De scholing bestaat uit een e-learning module voor de individuele leden van het behandelteam en een multidisciplinaire scholingsbijeenkomst met workshops en casuïstiek.

Waarom deze scholingen?
In het NDF consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van insulinepomptherapie’ heeft het diabetesveld zelf, onder regie van de NDF, verschillende landelijke kwaliteitseisen opgesteld waaraan insulinepomptherapie moet voldoen. Een van de kwaliteitscriteria uit het consensusdocument is dat het behandelteam ‘adequate kennis heeft van het gebruik en de toepassing van insulinepompen en daarnaast beschikt over de noodzakelijke competenties’. Om er voor te zorgen dat behandelteams aan deze kwaliteitseis voldoen, is deze multidisciplinaire scholing ontwikkeld. De scholing is een initiatief van de NDF. De DESG is verantwoordelijk voor de inhoud. De organisatie van de scholing is uitbesteed aan het bureau de baar advies & organisatie.

Meld uw team op tijd aan
Een behandelteam dat de scholing wil volgen moet uit minimaal zes zorgprofessionals bestaan: twee internisten, twee diabetesverpleegkundigen, een diëtiste en een (medisch) psycholoog. U kunt zich als team nu al aanmelden voor de scholing, zodat u verzekerd bent van deelname.

Meer informatie over de inhoud van de scholing, de data en locaties en hoe u uw team kunt aanmelden vindt u hier.