NDF Symposium van onderzoek naar praktijk: aan de slag met het diabetesjaargesprek

DINSDAG 2 APRIL 2019

SCHETSontwerp NDF v6 samen leren kleinToolkit gespreksmodel wachtkamerposter klein2

 

Datum:  Dinsdag 2 april 2019
Locatie: Akoesticum te Ede
Tijdstip: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur, aansluitend een netwerkborrel)
Kosten: Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. Als u niet op komt dagen of u meldt zich af na 19 maart 2019, dan brengen wij 50 euro in rekening voor de gemaakte kosten.
Aanmelden: Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor het symposium.

 

Presentatie van de veelbelovende onderzoeksresultaten
Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de NDF een middagsymposium over persoonsgerichte diabeteszorg. Binnen het innovatieproject NDF Personalized Diabetes Care (PDC) is het NDF-gespreksmodel ontwikkeld. Het gespreksmodel is inmiddels in de eerste en tweede lijn onderzocht. Bijna 1500 patiënten hebben deelgenomen aan twee jaargesprekken. Met trots zullen we de onderzoeksresultaten aan u presenteren!

Uitrol diabetesjaargesprek in de praktijk
Maar hoe nu verder met deze onderzoeksresultaten? Hoe kunnen we ook echt met het diabetesjaargesprek aan de slag? In diverse parallelsessies wordt ingegaan op de verdere uitrol van het diabetesjaargesprek. Want daar gaat het uiteindelijk om. Toepassing van het gespreksmodel in de spreekkamer tijdens het diabetesjaargesprek. En dat gaat niet vanzelf!

Plenair programma 13.30-15.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

Welkomstwoord door dagvoorzitters Marja van Strien, directeur NDF en Angela de Rooij-Peek, mens met diabetes en belangenbehartiger DVN

Keynote: Persoonsgerichte diabeteszorg: noodzaak en haalbaar! door Prof. dr. Guy Rutten
Prof. dr. Guy Rutten, expert op het gebied van de diabetologie in de eerste lijn, zal de onderzoeksresultaten presenteren. Met het nieuwe NDF-gespreksmodel worden niet alleen gezondheidgerelateerde factoren zoals HbA1c, bloeddruk en lipiden besproken, maar ook persoonsgebonden factoren zoals kwaliteit van leven, ziektepercepties (hoe kijkt iemand tegen zijn ziekte aan), zelfmanagementmogelijkheden en sociale context.

Parallelsessies eerste ronde 15.15-16.00 uur


Sessie 1: Patiëntprofielen voor persoonsgerichtere diabeteszorg.
Dorijn Hertroijs en Arianne Elissen, Universiteit Maastricht

Het PROFILe (PROFiling patients’ healthcare needs to support Integrated, person-centered models for Long-term disease management) project richt zich op het persoonsgerichter maken van de diabeteszorg in Nederland. Geen enkele diabetespatiënt is hetzelfde, daarom is het belangrijk dat de zorg wordt afgestemd op hun persoonlijke behoeften, wensen en mogelijkheden. Als onderdeel van het PROFILe project hebben we handvatten ontwikkeld, in de vorm van ‘patiëntprofielen’, die persoonsgericht maatwerk in de diabeteszorg stimuleren. De profielen bestaan tot nu toe uit biomedische patiëntkarakteristieken. We willen daar graag psychosociale karakteristieken aan toevoegen. Tijdens deze workshop vertellen we u meer over de ontwikkeling van de patiëntprofielen, hoe de patiëntprofielen gebruikt kunnen worden in het diabetesjaargesprek en gaan we graag met u in discussie over de toevoeging van psychosociale patiëntkenmerken.

Sessie 2: Het diabetesjaargesprek in de spreekkamer
Mariska Brinkers, kaderhuisarts diabetes en Nicolien Dorrestein, POH

Persoonsgerichte zorg bestaat niet zonder het goede gesprek. Het NDF gespreksmodel helpt dat gesprek te voeren. Van standaardzorg naar zorg op maat, van jaarcontrole naar jaargesprek! Hoe ziet dat er in de spreekkamer uit en hoe kun je de “toolkit diabetesjaargesprek” daarbij gebruiken? Wat zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners. Over doelen, afspraken en dilemma’s.
Mariska Brinkers vertelt over het NDF gespreksmodel en gaat met een patiënt en POH in gesprek over hun ervaringen. Aan de hand van een voorbeeldgesprek worden meerwaarde en knelpunten duidelijk. Met veel ruimte voor (praktische) vragen van de aanwezigen.

Sessie 3: Digitale ondersteuning diabetesjaargesprek en leefstijl met MiGuide
Meefa Hogenes, Medical Content Manager ExpertDoc en Bart Brandenburg, gezondheidspositivist, voormalig huisarts & medisch directeur MiGuide

MiGuide faciliteert het diabetesjaargesprek en geeft mensen met diabetes type 2 via een app begeleiding bij de belangrijkste aspecten van een gezonde leefstijl. MiGuide hanteert daarvoor de in het diabetesveld gebruikte kwaliteitsstandaarden. Aan de hand van een patient journey worden de mogelijkheden van de MiGuide app verkend.

Sessie 4: Hoe haal ik nog meer uit het diabetesjaargesprek?
Anne Meike Boels, gepromoveerd op type 2 diabetes en insuline, POH en huisarts in opleiding en Ingrid van Bussel, POH en eigenaar van Grow-ing, groei in Gezondheid

Deze sessie gaat over de verdere verdieping van het diabetesjaargesprek door gebruik van PAM (Patiënt Activation Measure) en SeMaS (Self Management Screening).
Dr. Anne Meike Boels praat u bij over haar onderzoek naar patiënten activatie bij mensen met diabetes type 2. Zij zal de resultaten van dit onderzoek interpreteren binnen de contextuele en persoonsgerichte diabeteszorg en daarbij ook een vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk.
Ingrid van Bussel geeft u een inkijkje in de praktijk van alledag. Persoonsgerichte zorg is meer dan alleen het andere gesprek... Hoe geef je het handen en voeten, waar moet je op letten en hoe past een instrument als de SeMaS daarin? Is het alle energie waard? Wat levert het jou zelf op? Als zorgverlener en als mens?

Sessie 5: Persoonsgerichte zorg: doen we de goede dingen op de goede manier?
Frederik Vogelzang, programmamanager multidisciplinaire zorg en kwaliteit, Ineen en Cigdem Kocabas, beleidsmedewerker kwaliteit, Ineen

Persoonsgerichte zorg vraagt om een andere benadering van de patiënt door de zorgverlener; een ander gesprek en wellicht ook een ander soort afspraken en type zorgaanbod. Van de patiënt wordt een andere bijdrage verwacht dan voorheen. PG zorg vraagt om verandering, maar hoe brengen we die in beeld? Een vertegenwoordiger van een zorggroep vertelt (onder voorbehoud).
Na een toelichting op de parameters die in de praktijk gebruikt worden om veranderingen te monitoren, gaan we met elkaar in gesprek. Wat betekent de informatie die we hiermee krijgen en hoe kunnen we inzetten op verbetering. In een gezamenlijke ontdekkingstocht gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘doen we goede dingen op de goede manier?’

Parallelsessies tweede ronde 16.15-17.00 uur
Herhaling van sessie 1 tot en met 5

Borrel 17.00 uur

Ga naar het inschrijfformulier