De nieuwe voorzitter volgt prof. dr. Mark Kramer op die eerder dit jaar liet weten zich te willen concentreren op zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC. De NDF begrijpt zijn beslissing en kijkt met grote erkentelijkheid terug op zijn voorzitterschap en zijn jarenlange inzet voor Stichting BIDON en DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes).

Cees Tack is verbonden aan het Radboud UMC als bijzonder hoogleraar Interne Geneeskunde in het bijzonder de diabetologie. Hij was al lid van de commissie. Ook is Tack bestuurslid van de Diabeteskamer van de NVDO.

De vaste NDF adviescommissie Opinie en kennis adviseert bestuur en leden gevraagd en ongevraagd ten aanzien van vakinhoudelijke kwesties waarover de federatie geacht wordt een opinie te hebben. Vaak is dit gerelateerd aan het formuleren van een standpunt of een reactie ten aanzien van kwesties die van buiten worden aangedragen, door bijvoorbeeld de politiek of zorgverzekeraars.