De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft drs. J.C. Broertjes benoemd tot nieuwe voorzitter. Hans Broertjes volgt tijdelijk voorzitter mevrouw dr. C.M. Hooymans op. De NDF bedankt Tini Hooymans hartelijk voor haar inzet in de afgelopen maanden.

Broertjes (1954) heeft een grote staat van dienst in de zorg, als arts maar met name ook als bestuurder en toezichthouder. Op dit moment is hij lid van de raad van toezicht bij Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra. Ook is hij mentor Stichting Mentorschap Zeeland.

Broertjes: “Ik ken de NDF als een krachtige koepel met een indrukwekkende track record in de zorgsector. Het is een eer om te mogen aantreden als voorzitter, ook nog op zo’n mooi moment: volgend jaar vieren we ons 25-jarig jubileum en binnenkort publiceren we ons nieuwe meerjarenbeleidsplan NDF Perspectief 2024. Het is een ambitieus plan, van het altijd innovatieve diabetesveld, ik ben heel enthousiast.”