Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Op 14 november, Wereld Diabetes Dag, zal de Nederlandse Diabetes Federatie de recente opbrengsten presenteren van het NDF Programma Jong en diabetes. Binnen het programma is de laatste anderhalf jaar veel werk verzet, mede dankzij een financiële impuls van VWS naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement die opriep om de positie van jongeren met diabetes te versterken.

Een multidisciplinaire werkgroep heeft samengewerkt aan een nieuwe zorgmodule Zorg op maat voor jongeren met diabetes, als onderdeel van de NDF Zorgstandaard diabetes. De module wordt aangeboden aan het register van Zorginstituut Nederland. Om het veld ook concrete handvatten te bieden komt er een versie van de NDF Gesprekskaart persoonsgerichte diabeteszorg, speciaal voor de doelgroep jongeren. De gesprekskaart wordt ondersteund door een website die de onderwerpen op de gesprekskaart voorziet van relevante informatie voor jongeren, ouders en zorgverleners.

Jongerencoach diabetes
Maar er is meer. Binnen het programma groeide het besef dat alleen kijken naar de zorg niet voldoende is. De 19.000 jongeren met diabetes in Nederland ervaren regelmatig dat hun aandoening een barrière is om gewoon mee te doen. School, (bij)baan, verzekeringen als je 18 wordt, je rijbewijs, sporten, uitgaan – op tal van momenten kan je diabetes een issue zijn. Jongeren geven aan dat ze op zulke momenten echt geholpen zouden zijn met een aanspreekpunt, iemand die ze begrijpt, die weet wat hun rechten zijn, die een route kan wijzen en domeinen kan verbinden.

Zo ontstond het idee van een Jongerencoach diabetes. Een idee dat naadloos aansluit bij het advies van het Verwey-Jonker Instituut eerder dit jaar: jongeren met een chronische aandoening hebben behoefte aan een verbinder, een professional die vanuit het belang van de jongere verbindingen voor én met de jongere kan leggen tussen de verschillende domeinen.

Pleidooi voor pilot
Het idee van de Jongerencoach diabetes wordt op dit moment onder de aandacht gebracht bij enkele ministeries en Tweede Kamerleden, inspelend op actuele beleidsontwikkelingen en politieke prioriteiten. Meerdere jongerenorganisaties hebben zich inmiddels achter het initiatief geschaard, waaronder DVN JONG, de Nationale Jeugdraad, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Jongerenpanel Zorg én perspectief.

Tijdens de bijeenkomst op 14 november geeft de NDF jongeren het podium om te pleiten voor een pilot rondom een Jongerencoach diabetes. Met een pilot kan ervaring opgedaan worden met de inzet van de jongerencoach en kan met flankerend onderzoek kennis worden opgedaan over de verdere institutionele en budgettaire inbedding en inverdieneffecten (zoals een verminderde zorgvraag, beter arbeidsmarktperspectief, ouders die weer meer uren kunnen werken, etc.). De jongerencoach voor jongeren met diabetes kan als voorbeeld dienen voor mogelijke verdere uitrol naar groepen met andere (ernstige) chronische aandoeningen.

De bijeenkomst is op 14 november, in Nieuwspoort in Den Haag, van 14.30 inloop tot 18.00. Wie geïnteresseerd is om erbij te zijn kan een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – met vermelding van naam, functie, naam organisatie en telefoonnummer. Het aantal plaatsen is beperkt, waarschijnlijk kunnen niet alle aanmeldingen worden gehonoreerd.