Vandaag heeft Zorginstituut Nederland bekend gemaakt dat Flash glucose monitoring in het basispakket komt voor mensen met diabetes type 1 en voor mensen met diabetes type 2 met een intensief insulineschema – dat wil zeggen, een viermaal daags insuline schema (basaal-bolusschema). De regeling gaat in per 10 december.

Met haar standpunt volgt ZIN de adviezen van de Rondetafel Diabeteszorg die al in mei van dit jaar pleitte voor spoedige opname in het basispakket, in ieder geval voor eind 2019. Marja van Strien, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg, is blij met het resultaat.

Van Strien: “We hebben het geduld van veel mensen op de proef gesteld. Dat was niet altijd makkelijk. We hebben er hard aan gewerkt om de meerwaarde van FGM nog meer te onderbouwen en dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat FGM nu voor zó’n grote groep beschikbaar komt. En nog vóór het einde van het jaar!”

In de loop van volgend jaar zullen praktische aspecten van de regeling nader worden uitgewerkt. Van Strien: “Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de gebruiker. Het is van belang dat FGM een persoonsgerichte oplossing is, met persoonlijke meerwaarde, die past bij de gebruiker wat betreft zijn inzet en vermogen tot zelfmanagement. Maar goed, dat zijn uitwerkingen voor later. Voor nu is belangrijk dat we met goed nieuws het jaar uitgaan: FGM zit in het basispakket!”

 

Rondetafel Diabeteszorg
Betere diabeteszorg optimaal beschikbaar is het streven van de Rondetafel Diabeteszorg, een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie en Zorginstituut Nederland. Het betreft een tripartite overleg met stakeholders uit de diabetesveld, waaronder patiëntenvereniging DVN, zorgverleners, zorgverzekeraars, farmaceuten en producenten van hulpmiddelen. Het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland, beheerder van het basispakket aan verzekerde zorg, nemen deel als waarnemers. De NDF vervult de rol van voorzitter.

Elke 2 maanden bespreken de leden van de Rondetafel Diabeteszorg kansrijke behandelmethoden en hulpmiddelen die de zorg aan diabetespatiënten in Nederland verder kunnen verbeteren. Onderwerpen worden geagendeerd door zorgverleners en patiëntenorganisaties. Marja van Strien, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg: “Belangrijke voorwaarde om met elkaar echt werk te kunnen maken van persoonsgerichte zorg, met gezamenlijke besluitvorming als essentieel onderdeel, is dat er gedifferentieerd en gekozen kan worden. Dat wil zeggen dat patiënt en behandelaar samen kunnen kiezen, op maat, voor de juiste interventie op het juiste moment. Duurzame diabeteszorg van hoge kwaliteit en optimaal doelmatig, daar zetten we ons aan deze tafel voor in.”

De Rondetafel Diabeteszorg heeft geen bevoegdheid om bindende besluiten te nemen. Het gezamenlijk doel van alle aangesloten partijen is om in een zo vroeg mogelijk stadium afstemming te bereiken welke (nieuwe) kansrijke behandelmethoden en hulpmiddelen tot aanpassingen van het basispakket aan verzekerde zorg zouden moeten leiden. Die kunnen hierdoor eerder bij het Zorginstituut worden aangemeld om voor toelating te worden beoordeeld.