Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Ruim een jaar geleden presenteerde de Rijksoverheid samen met meer dan 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord met het doel om door samenwerking Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Binnen het akkoord is er speciale aandacht voor preventie van diabetes type 2. Dat gebeurt onder de vlag 2diabeat, met betrokkenheid van onder andere ook de Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland en het Diabetes Fonds, in samenwerking met VitaValley en BeBright. 

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de inventarisatie en analyse van interventies en doelgroepen. De opbrengsten zullen in drie regio-bijeenkomsten in februari worden gedeeld. De bijeenkomsten zijn met name interessant voor partijen en personen die actief zijn of willen worden op het gebied van diabetespreventie en vroegopsporing, die in dat kader graag regionale partners ontmoeten en samenwerking zoeken.

De bijeenkomsten vinden plaats in


Voor de drie bijeenkomsten ziet het programma er als volgt uit:

16.00u Inloop met koffie en thee
16.30u Welkom, kennismaking
16.45u Plenair - analyses urgentie, interventies en segmenten
17.00u Samen aan de slag – oriëntatie op segmenten en interventies
18.00u Lichte maaltijd
18.30u Plenair – toelichting op het meerjarig programma 2diabeat
19.00u Samen aan de slag – oriëntatie op en verwachtingen bij uw deelname als implementatiepartner
20.00u Reflectie op bijeenkomst en vooruitblik op vervolg