Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De interventie Diabetes de Baas wint de NDF Professor Lambertsprijs 2020. De groepsinterventie voor (jong)volwassenen met moeilijk te reguleren diabetes type 1 helpt deelnemers weer vertrouwen te krijgen in zichzelf. Daarmee sluit de interventie goed aan bij het thema van de prijs voor dit jaar: ‘Geloof in eigen kunnen’.

De interventie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en bedoeld voor (jong)volwassenen die moeite hebben de benodigde dagelijkse zelfzorg uit te voeren. Ze willen wel, maar missen het vertrouwen dat ze dat ook werkelijk kunnen: hun self-efficacy en daarmee het vermogen tot zelfmanagement is laag.

Meerwaarde
Diabetes de baas is ontwikkeld door het VUmc en uitvoerig getest op acceptatie, haalbaarheid en effectiviteit. Het gaat om een groepsinterventie in de vorm van een cursus. Begeleid door een diabetesverpleegkundige en een ziekenhuispsycholoog leren deelnemers letterlijk en figuurlijk om diabetes weer ‘de baas’ te worden.

De jury beoordeelt de inzending als een goed onderzochte interventie waarvan is aangetoond dat hij ook daadwerkelijk impact heeft. Het is een effectief instrument om belemmeringen die een juiste omgang met diabetes in de weg staan te adresseren. Daarmee past het goed binnen de scope van de call.

De jury is verder van mening dat de interventie niet alleen ondersteunend is voor patiënten, maar ook voor professionals. Doordat het de patiënt helpt de motivatie voor de behandeling terug te vinden levert het ook professionals handvatten om samen met de patiënt aan de slag te gaan.

Verdere uitrol
Bovendien is de interventie geschikt voor opschaling. Nu al wordt het programma aangeboden op meerdere poliklinieken in Nederland. Deelname is voor patiënten in de regel gratis.

De winnaars willen de 5000 euro van de NDF Professor Lambertsprijs investeren in een verdere uitrol. Daarvoor zal o.a. het huidige werkboek bewerkt worden tot een zelfhulpboek zodat deze te gebruiken is voor de deelnemers aan de groepsinterventie maar ook ter ondersteuning bij individuele behandeling.

Officiële uitreiking
Eigenlijk zou de winnaar vandaag bekend worden gemaakt tijdens het NDD2020. Het congres is echter verplaatst naar 16 oktober. Daarom vindt de bekendmaking plaats via berichtgeving op de NDF website. Alsnog volgt er een feestelijke uitreiking van de prijs op 16 oktober.

De tweejaarlijkse professor Lambertsprijs is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en een eerbetoon aan voormalig NDF-voorzitter prof. Dr. Steven Lamberts. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland.