Het NDF Jaarverslag 2019 staat online. In het voorwoord zegt directeur Marja van Strien: “Er is in 2019 veel werk verzet, mede dankzij de grote inzet van talloze mensen vanuit de organisaties die samen onze federatie vormen. Ik heb veel respect voor hun betrokkenheid en deskundigheid. En ik ben trots op het bureau. Het is zondermeer een prestatie om met 7 personen (5 fte) te leveren wat in dit verslag is samengevat.”

Er is ook een KORT & KLEIN infographic van het jaarverslag beschikbaar: een handige selectie van de activiteiten in het afgelopen jaar.