Het NDF bestuur telt twee nieuwe leden, Bianca Rootsaert en Doreen Boeijen.

Drs. Bianca Rootsaert is directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Zij heeft veel bestuurlijke ervaring en is bekend met de zorg, politiek en het belangenveld. Binnen het NDF bestuur vertegenwoordigt ze het cluster van een aantal bij de federatie aangesloten beroepsgroepen, met name diëtisten, verpleegkundigen en apothekers. Zij volgt drs. Anne-Margreeth Krijger-Dijkema op.

Doreen Boeijen is lid van het bestuur van DVN. In het NDF bestuur volgt zij Binso Wymenga MD op, als vertgenwoordiger van het cluster Patiënten. Doreen heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkt als algemeen directeur bij een (internationaal) accountantskantoor. Daarnaast heeft ze verschillende toezichthoudende en adviserende functies in het sociale werkveld. Ze is al geruime tijd bestuurslid van DVN, met als aandachtsgebied o.m. vrijwilligers en regio’s binnen de vereniging. Vanuit haar persoonlijke omgeving is zij bekend met diabetes en kent ze de belangen van diabetespatiënten.