Op 29 juni jl. heeft minister Martin van Rijn per brief een reactie gegeven op het verzoek van de Tweede Kamer om een onderzoek naar een mogelijk bredere vergoeding van real time Continu Glucose Meting (rt-CGM) en Flash Glucose Meting (FGM) voor diabetespatiënten. De minister zegt in de brief geen aanleiding te zien voor een nieuw onderzoek naar verruiming van deze aanspraak. Daarbij verwijst hij ook naar de Rondetafel Diabeteszorg: “Zowel vanuit het Zorginstituut als vanuit de Rondetafel Diabeteszorg zijn er geen aanwijzingen uit wetenschappelijke bronnen dat uitbreiding van indicaties voor sensortechnologie, met name rt-CGM noodzakelijk is. Op grond daarvan is er geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren.”

Marja van Strien, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg reageert verbaasd. “De brief is niet met ons afgestemd en we herkennen ons niet in de inhoud. Op 10 juli aanstaande komt de Rondetafel Diabeteszorg bijeen. Dan zal ook deze brief ter sprake komen en komen we met een reactie.”