Na een intensief ontwikkeltraject hebben DVN, DiHAG, NVD/DNO, V&VN Diabeteszorg, NVK, NIV, NIP, Diagned, FHI en ZN overeenstemming bereikt over de Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van FGM en CGM.

Het consensusdocument omschrijft de kwaliteitscriteria voor sensortechnologie. Kenmerkend voor sensortechnologie is dat de glucosewaarden worden gemeten in het interstitiële vocht. Sensortechnologie is volop in ontwikkeling. Op dit moment kan een globaal onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van sensortechnologie: Continue Glucose Monitoring (CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM).

In het consensusdocument wordt aangegeven over welke competenties de patiënt en het behandelteam moeten beschikken om te kunnen starten met sensortherapie, worden de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen omschreven en zijn de start- en stopcriteria gedefinieerd.

De kwaliteitscriteria zijn een belangrijke stap op weg naar de vereenvoudiging van de aanspraak diabeteshulpmiddelen zoals aangekondigd in de Kamerbrief over het basispakket Zvw 2021.

Vanwege de snelle ontwikkelingen in sensortechnologie dient het document regelmatig geactualiseerd te worden. Het consensusdocument wordt aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het register.