In juli hebben patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars consensus bereikt over de Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van FGM en CGM. Zie ook eerdere berichtgeving daarover. 

Het consensusdocument is aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het Register. Het Register bevat alle kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria van het Toetsingskader. Het is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. Op basis van het Toetsingskader heeft het Zorginstituut beoordeeld of het consensusdocument kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een zorgproces.

Het consensusdocument en de toets zullen in september beoordeeld worden door achtereenvolgens de kwaliteitsraad en de raad van bestuur van het Zorginstituut. Als zij akkoord gaan kan het consensusdocument begin oktober in het Register geplaatst worden. Dan zullen wij het document ook beschikbaar maken via zorgstandaarddiabetes.nl