Diabetes type 2 komt steeds vaker voor. Diabetes type 2 heeft verschillende oorzaken, een belangrijke oorzaak is een ongezonde leefstijl. Bij de preventie en behandeling van diabetes type 2 zouden leefstijlinterventies dan ook centraal moeten staan, vindt de Rondetafel Diabeteszorg. Om hiervoor aandacht te vragen en ook het voortouw te nemen, heeft de Rondetafel Diabeteszorg een speciale werkgroep leefstijl opgericht.

“Een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes type 2 is het stimuleren van voldoende bewegen en gezond eten” zegt Marja van Strien, voorzitter van de Rondetafel Diabeteszorg en directeur NDF. “Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt nog steeds toe in Nederland. Deels komt dit door vergrijzing, maar onze leefstijl en onze leefomgeving die een gezonde leefstijl niet ondersteunt, zijn andere belangrijke oorzaken.”

Leefstijlinterventie in het basispakket
De nieuwe werkgroep gaat onderzoeken welke verschillende leefstijlinterventies er zijn, waarin ze van elkaar verschillen en welke interventies bij diabetes type 2 het meest geschikt zijn. Er zal ook worden gekeken of er interventies zijn die voor vergoeding via het basispakket in aanmerking komen. Sinds 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht of obesitas al vergoed als verzekerde zorg.

Over de Rondetafel Diabeteszorg
Betere diabeteszorg optimaal beschikbaar is het streven van de Rondetafel Diabeteszorg. Partijen die in Nederland betrokken zijn bij goede diabeteszorg nemen hieraan deel: patiëntenvereniging DVN, zorgverleners, koepelorganisatie NDF, zorgverzekeraars, farmaceuten en producenten van hulpmiddelen. Het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland, beheerder van het basispakket aan verzekerde zorg, nemen als waarnemer aan de rondetafel deel.

Elke 2 maanden bespreken de leden van de rondetafel kansrijke behandelmethoden en hulpmiddelen die de zorg aan mensen met diabetes in Nederland verder kunnen verbeteren.