Vandaag is bekend geworden dat het Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet FGM en CGM, wordt opgenomen in het ZIN register. Het document is de uitkomst van intensief ontwikkeltraject van DVN, DiHAG, NVD/DNO, V&VN Diabeteszorg, NVK, NIV, NIP, Diagned, FHI en ZN, onder leiding van de Nederlandse Diabetes Federatie. Opname in het register is een belangrijke mijlpaal richting een integraal diabeteshulpmiddelenbeleid.

Persoonsgerichte hulpmiddelenzorg is een speerpunt van de NDF. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit en de beschikbaarheid van de hulpmiddelen en de zorg eromheen. Het gaat ook om de keuzevrijheid voor patiënt en zorgverlener om op basis van gezamenlijke besluitvorming een passende keuze te kunnen maken en functioneringsgericht te kunnen voorschrijven.

Een integraal hulpmiddelenbeleid ondersteunt persoonsgerichte hulpmiddelenzorg. In dat verband pleitte de NDF al eerder voor vergoeding van diabeteshulpmiddelen vanuit één kader, namelijk het kader hulpmiddelenzorg. De minister van VWS liet in mei van dit jaar aan de Tweede Kamer weten dat advies te willen volgen, onder voorwaarde dat de veldpartijen met kwaliteitscriteria zouden komen. Met het consensusdocument, en opname in het register, is voor een belangrijk deel aan die voorwaarde voldaan.

Het consensusdocument omschrijft de kwaliteitscriteria voor de inzet van sensortechnologie. Kenmerkend voor sensortechnologie is dat de glucosewaarden worden gemeten in het interstitiële vocht. Deze technologie is volop in ontwikkeling. Op dit moment kan een globaal onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van sensortechnologie: Continue Glucose Monitoring (CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM).

In het consensusdocument wordt aangegeven over welke competenties de patiënt en het behandelteam moeten beschikken om te kunnen starten met sensortherapie, worden de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen omschreven en zijn de start- en stopcriteria gedefinieerd.

Het Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet FGM en CGM is te vinden op zorginzicht.nl en zorgstandaarddiabetes.nl.