De Diabetes Risicotest heeft vanaf vandaag een eigen website. Op de site zijn de verschillende versies van de test te vinden en worden de mogelijke uitslagen duidelijk toegelicht. De site opent met een filmpje waarin op een eenvoudige manier het waarom en hoe van de Diabetes Risicotest wordt uitgelegd. De centrale boodschap luidt: bent u 45 jaar of ouder doe dan elk jaar de Diabetes Risicotest.

De nieuwe site ondersteunt de inzet van de NDF om preventie en vroegopsporing meer structureel in te bedden, onder andere ook binnen de zorg van paramedici. Binnen het NDF Programma Preventie plus worden daar samen met de achterban plannen voor gemaakt, waarbij gedacht wordt aan de ontwikkeling van een Preventiepad.

De Diabetes Risicotest is sinds jaar en dag hét instrument voor vroegopsporing van diabetes type 2. De test is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met het VU Medisch Centrum in Amsterdam, de Universiteit van Wageningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de beroepsvereniging van huisartsen. De vragen die gesteld worden hebben te maken met kenmerken waarvan bewezen is dat ze de kans op het krijgen van diabetes vergroten. De test, inclusief de validiteit van de adviezen, is uitgebreid onderzocht onder grote groepen mensen.

In het algemeen wordt geadviseerd: bent u 45 jaar of ouder, doe dan elk jaar de Diabetes Risicotest. Omdat mensen met Marokkaanse, Turkse, Afro-Surinaamse en Hindoestaanse achtergrond een grotere kans hebben op het krijgen van diabetes type 2, is de boodschap voor deze groepen gespecificeerd, zoals ook vastgesteld in de NDF Zorgstandaard diabetes en de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2.

In het algemeen geldt:
Doe vanaf uw 45e elk jaar de Diabetes Risicotest
Bij een score 9 of hoger, is het advies om naar de huisarts te gaan

Bent u van Turkse of Marokkaanse afkomst, dan geldt:
Doe vanaf uw 45e elk jaar de Diabetes Risicotest
Bij een score 6 of hoger, is het advies om naar de huisarts te gaan

Bent u van Hindoestaanse of Afro-Surinaamse afkomst, dan geldt:
Doe vanaf uw 35e elk jaar de Diabetes Risicotest
Laat u vanaf uw 35e eens in de drie jaar op diabetes type 2 controleren door middel van een bloedtest bij de huisarts