Eind vorig jaar publiceerde het minsiterie van VWS de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’, met de uitnodiging aan de samenleving om te reageren en mee te denken. De NDF is op dat verzoek ingegaan.


De nota werd gepubliceerd op internetconsultatie.nl en als volgt geïntroduceerd: “De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. In deze discussienota worden denkbare beleidsopties op het gebied van (1.) preventie & gezondheid, (2.) organisatie & regie en (3.) vernieuwing & werkplezier beschreven. Zodat mensen ook in de toekomst kunnen vertrouwen op goede, betaalbare en toegankelijke zorg.”


De NDF heeft zich in haar reactie geconcentreerd op het hoofdstuk Organisatie & regie. Gesteld wordt dat het denken over chronische zorg sterk in ontwikkeling is en kan worden samengevat in de cumulatieve, waardegedreven rekensom: persoonsgericht = functioneringsgericht = uitkomstgericht = doelmatig. Volgens de NDF zijn we, als zorgsector, veel verder in ons denken dan in ons doen. Met name ook omdat bestaande structuren contraproductief zijn aan het in praktijk brengen van nieuw denken.
Als voorbeeld van een mogelijke belangrijke doorbraak wordt genoemd de door de NDF in gang gezette beweging richting een Generiek platform persoonsgerichte zorg en preventie chronische aandoeningen. 


De reactie is hier te vinden