Sinds 1 januari van dit jaar vallen alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak hulpmiddelenzorg. De aanpassing is soepel verlopen en laat nu al gunstige effecten zien op de kwaliteit van de diabeteshulpmiddelenzorg. Aldus de voorlopige balans, opgemaakt tijdens een overleg van de werkgroep hulpmiddelen van de Rondetafel Diabeteszorg.

Tot eind vorig jaar vielen de diabeteshulpmiddelen onder twee verschillende aanspraken: de hulpmiddelenzorg en de geneeskundige zorg. Dat wil zeggen dat diabeteshulpmiddelen op verschillende manieren werden bekostigd: óf direct via de zorgverzekeraar óf via het ziekenhuis. Door de ‘gescheiden werelden’ stond de kwaliteit van de diabeteshulpmiddelenzorg onder druk: het lukte niet iedere diabetespatiënt aanspraak te maken op het best passende hulpmiddel volgens de huidige indicaties.

De Rondetafel Diabeteszorg, onder voorzitterschap van de NDF, adviseerde daarom alle diabeteshulpmiddelen onder één aanspraak te laten vallen. De NDF faciliteerde die oplossing met een Consensusdocument Kwaliteitscriteria FGM en CGM (CGM viel onder de aanspraak geneeskundige zorg) dat in het najaar van 2020 werd opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Daarmee was de weg vrij voor de aanpassing per 1 januari. Met de aanpassing is een belangrijke stap gezet richting persoonsgerichte hulpmiddelenzorg.

De werkgroep had lof voor de nagenoeg probleemloze overgang dankzij de inzet van alle betrokken stakeholders, zowel zorgverleners als ziekenhuizen en leveranciers. Daarbij is de eerste positieve indruk dat de nieuwe situatie de aanspraak van patiënten op een passend hulpmiddel beter accommodeert, ook gegeven de huidige indicaties.

Betrokken partijen hebben afgesproken de ontwikkelingen te monitoren en te delen. Daarbij wordt ook gesproken over de verbreding van de indicaties cq vergoeding voor CGM.