Anne-Margreeth Krijger wordt de voorzitter van de nieuwe Werkgroep Leefstijlinterventies die de Rondetafel Diabeteszorg in oprichting heeft. Ze heeft zich de laatste jaren vanuit haar vak als apotheker ontwikkeld tot een gezaghebbende leefstijlonderzoeker en is bedenker van de term Diabetypering. In 2020 werd ze tijdens het jaarcongres van Arts en Leefstijl uitgeroepen tot leefstijlprofessional van het jaar.

Bredere scope
De aandacht van de Rondetafel Diabeteszorg gaat op dit moment met name uit naar genees- en hulpmiddelen. Met de oprichting van de Werkgroep Leefstijlinterventies wordt de scope verbreed. De nieuwe werkgroep gaat om te beginnen onderzoeken welke verschillende leefstijlinterventies er zijn, waarin ze van elkaar verschillen en welke interventies bij diabetes type 2 het meest geschikt zijn. Er zal ook worden gekeken of er interventies zijn die voor vergoeding via het basispakket in aanmerking komen.

Diabetypering
Anne-Margreeth Krijger is projectleider en senior onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy & Academic Pharmacy Stevenshof. Ze was mede gangmaker van de pilot ‘Diabetypering en leefstijl als medicijn’, in de eerstelijns zorgpraktijk in Leiden in samenwerking met TNO. Op basis van de mate van insulineresistentie en bètacelfunctie werd onderscheid gemaakt in diabetes subtypes, waarna een gepersonaliseerde leefstijlinterventie gestart werd.

Anne-Margreeth Krijger: “Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor leefstijl, ook in behandeling, ook in onderzoek, en zelfs in bekostiging. Maar we staan pas aan het begin, zeker als we het hebben over persoonsgerichte leefstijlinterventies. Het mooie van deze nieuwe werkgroep is dat het leefstijl gelijkwaardig aan genees- en hulpmiddelen op de agenda zet.”

Rondetafel Diabeteszorg
De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerking van de NDF en Zorginstituut Nederland ter bevordering van snellere toelating en gepast gebruik van innovaties. Aan tafel zitten patiënten, medisch specialisten, verzekeraars, producenten en andere betrokkenen. Het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland, beheerder van het basispakket aan verzekerde zorg, nemen deel als waarnemer. Marja van Strien, directeur van de NDF, is voorzitter.