Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Vertegenwoordigers van de NDF hebben onlangs kennisgemaakt met het nieuwe bestuur van Stichting Steunfonds NDF. Daarbij zijn de ambities en plannen van de NDF in beeld gebracht, zoals die voortkomen uit het meerjarenbeleidsplan NDF Perspectief 2024. Dat plan focust op het haalbaar en gangbaar maken van persoonsgerichte diabeteszorg en preventie.

Stichting Steunfonds NDF wil zich, anders dan voorheen, actief gaan inzetten voor financiering van NDF activiteiten. De statutenwijziging die daarvoor nodig was werd nog door het afscheidnemende bestuur doorgevoerd. De NDF is blij met deze ontwikkeling. NDF directeur Marja van Strien: “Onze ambities reiken nu eenmaal veel verder dan onze polsstok. Met een actieve stichting en zó’n bestuur wordt er meer mogelijk, daar heb ik alle vertrouwen in.”

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Thomas van Bemmel, Erik Braat - penningmeester, Jeanine Hendriks, Tootje Hoovers - secretaris en Giel Nijpels - voorzitter. Tijdens de bijeenkomst werd, met erkentelijkheid voor bewezen diensten, afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden Bep Bakker, Jan-Willem Elte en Harry Roos.