Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Onlangs schoof staatssecretaris Paul Blokhuis aan bij een speciale ontbijtsessie van 2diabeat. Hij werd onder andere bijgepraat door Jurgen Meijer uit de Arnhemse wijk Geitenkamp en Rani Akram uit de Haagse Schilderswijk over de implementatie van 2diabeat in 'hun' wijk.

In een reactie benadrukte Blokhuis het belang van preventie en leefstijlondersteuning om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Ook deed hij een oproep aan het komende kabinet om preventie wettelijk te verankeren.

Blokhuis concludeerde: "Leefstijlverandering gaat niet over één nacht ijs en daarom is het werk van lokale aanjagers essentieel. Ik wil lokale allianties, ondernemers, gemeenten en verzekeraars daarom oproepen om ook op lokaal niveau commitment aan te gaan en initiatieven als 2diabeat daarmee te borgen.”

2diabeat is een landelijk programma met een lokale aanpak gericht op het terugdringen van het aantal mensen met diabetes type 2. Het programma is geïnitieerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland (DVN), VitaValley en BeBright en maakt onderdeel uit van het Nationaal Preventieakkoord.

Bericht op 2diabeat.nl