Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Do-It-Yourself closed loop systemen zijn een relatief nieuw onderwerp van gesprek in de spreekkamer. Het onderwerp roept vragen op over rollen en verantwoordelijkheden in de relatie tussen zorgverlener en de patiënt die met een DIY systeem aan de slag wil of is. Ter bevordering van een open gesprek heeft het veld nu een standpunt geformuleerd: Do-It-Yourself closed loop systemen voor mensen met Diabetes Mellitus Type 1.

Persoonsgericht
De in het standpunt geformuleerde aanbevelingen geven kaders voor rol en verantwoordelijkheid van de zorgverlener in de begeleiding en ondersteuning van deze groep patiënten. Uitgangspunt daarbij is de focus op persoonsgerichte zorg en ondersteuning en kwaliteit van leven. Het standpunt is opgesteld door de NDF commissie Opinie & Kennis waarin alle leden van de NDF vertegenwoordigd zijn.

Nieuwe rubriek: Diabeteshulpmiddelen
De aanbevelingen zijn te te vinden in de nieuwe rubriek Diabeteshulpmiddelen in de NDF Toolkit Persoonsgerichte zorg en preventie. Met de volgende paragrafen:
- Standaard bloedglucosemeters
- Sensortechnologie
- Sensoren en pompen
- Flash Glucose Monitoring
- Pomptechnologie
- Do-It-Yourself closed loop systemen