Voedingscentrum heeft zich recent aangesloten bij de NDF als buitengewoon lid.

Het Voedingscentrum geeft voorlichting over gezond, veilig en duurzaam eten, aan zowel consumenten als professionals die werkzaam zijn op het gebied van voeding. Professionals kunnen ook met hun vragen direct terecht bij het team Professional Services

NDF en Voedingscentrum zijn geen onbekenden voor elkaar, er wordt al regelmatig samengewerkt. Het buitengewoon lidmaatschap maakt die samenwerking meer structureel. Belangrijke doelstelling daarbij is om eenheid in voorlichting en advisering te bevorderen op het gebied van voeding en preventie van diabetes, als ook op het gebied van voedingsadviezen bij diabetes. Ten einde consumenten en professionals goed te kunnen helpen met eenduidige boodschappen.