Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Op de nieuwe website van Nationale Diabetes Dag zijn we vandaag begonnen met het aftellen naar NDD2022, op 11 november van dat jaar. NDD draait om ontmoeten, delen en samen leren. Daarom kiezen we voor een fysiek congres. Maar uiteraard maken we ook online deelname mogelijk, dus we gaan elkaar hoe dan ook zien. De voorbereidingen zijn begonnen. De leden van de Nederlandse Diabetes Federatie werken samen aan een actueel en relevant programma, inclusief de veelgeprezen TOP-sessies en NDD-colleges.

Ons advies: noteer het alvast in uw gloednieuwe agenda: 11 november: NDD2022. We gaan u op de hoogte houden!

Nationale Diabetes Dag
NDD is het tweejaarlijks congres dat het hele diabetesveld bijeenbrengt onder het motto ‘Diabetes in al z’n dimensies’. Dat motto is herkenbaar in alles: de diversiteit van de deelnemers, het brede palet van het programma, de samenwerking van disciplines in aansprekende sessies; kortom, in de hele beleving van het congres. Waarbij het draait om ontmoeten, delen en samen leren. Deelnemers typeren NDD als verkennend én praktisch en waarderen het congres gebruikelijk met een ruime 7,5.