De NDF Diabetespas, gebaseerd op de NDF Zorgstandaard diabetes, was voor duizenden mensen met diabetes jarenlang het vertrouwde handige boekje in het contact met de behandelaar en voor zelfmanagement. Per jaar gingen er zo’n 15.000 exemplaren over de toonbank c.q. de spreekkamertafel.

De pas was een uitgave van de Nederlandse Diabetes Federatie en kon gratis verstrekt worden dankzij de betrokkenheid van maatschappelijk partners. Helaas is er op dit moment geen zicht op een dergelijke samenwerking. Daarom heeft de NDF moeten besluiten de uitgave te staken.