Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
In de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie is ‘Diabetische voetzorg’ een veel geraadpleegde rubriek. De tools in de rubriek ondersteunen tijdige signalering en doorverwijzing en ze vormen de leidraad voor het maken van lokale/regionale samenwerkingsafspraken.

De rubriek is uitgebreid met een online nascholing: Eerste hulp bij diabetisch voetulcus.
Bij een diabetisch voetulcus gaat het snel van kwaad tot erger. 20.000 mensen lopen dat risico! Deze nascholing gaat over het voorkomen, vaststellen, beoordelen en behandelen van ulcera. En over de multidisciplinaire benadering die daarvoor nodig is. Je leert hoe je als zorgverlener, als team, als netwerk je bijdrage kunt leveren om er op tijd bij te zijn, de patiënt te betrekken en tijdig door te verwijzen. Om zo amputaties en verlies van kwaliteit van leven te voorkomen.

Sprekers: Jaap Kroon, kaderhuisarts diabetes; Nicolaas Schaper, hoogleraar internist; Lian Stoeldraaijers, (diabetes)podotherapeut
Doelgroep: huisartsen, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen
Accreditatie: Accreditatie is voor 1 punt toegekend (ID 460352) door Kwaliteitsregister V&V (praktijkondersteuners somatiek, praktijkverpleegkunde en diabetes zorg) en ABC1.
Kosten: € 49
Beschikbaar: via Mednet