De NDF Commissie Zorgstandaard en richtlijnen heeft onlangs naar FMS gereageerd op de conceptrichtlijn aanvullende module 2e generatie langwerkende insuline analogen bij kinderen en volwassenen met diabetes type 1.

De commissie stelt vast dat de conceptrichtlijn hoog scoort op de verschillende AGREE domeinen en geeft aan de module te kunnen aanbevelen voor gebruik. Wel merkt de commissie op dat implementatie wordt onderbelicht en concrete handvatten en criteria voor toetsing ontbreken. Als voorbeeld wordt genoemd het ontbreken van praktische ondersteuning voor de afweging wanneer (ondanks de hogere kosten) een 2e generatie analoog wel geïndiceerd kan zijn. Hierbij kan volgens de Commissie bijvoorbeeld gedacht worden aan Double Diabetes en situaties waarin hoge doseringen gewenst zijn zoals bijvoorbeeld bij adolescenten.