Nico van Weert zal per 1 september aantreden als nieuwe directeur van de NDF. Zijn benoeming werd bevestigd door de Algemene Ledenvergadering van 30 juni. Van Weert is de opvolger van Marja van Strien die eind augustus met pensioen gaat.

Van Weert is sociaal wetenschapper en promoveerde aan de medische faculteit van de Radbouduniversiteit. Hij is samensteller en auteur van het boek Personalized Specialty Care – Value-Based Healthcare Frontrunners from the Netherlands, uitgegeven door Springer Nature, 2021. Daarin deelt hij ervaringen en inzichten opgedaan met het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg waaraan hij leiding gaf.

Van Weert was medeoprichter en is bestuurder van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg. Het Genootschap is een vereniging van medisch specialisten, andere zorgprofessionals en leden in andere rollen binnen het zorgsysteem. De vereniging heeft ten doel gepersonaliseerde zorg te verspreiden en te ontwikkelen.

Naast zijn deeltijd directeurschap van de NDF blijft Van Weert actief bij Q! bv, een expertise- en adviesbureau op het gebied van beleid, bestuur en toezicht in relatie tot kwaliteit van zorg.