Ramadan 2023 begint in de laatste week van maart. Het is belangrijk dat mensen met diabetes die mee willen doen aan de ramadan daarover tijdig in gesprek gaan met hun zorgverlener. Daarom is het advies aan huisartsenpraktijken en poli’s om al vanaf december aandacht aan het onderwerp te geven. Bijvoorbeeld door het ophangen van de posters uit de NDF Toolbox Diabetes en ramadan 2023.

De posters zijn beschikbaar in het Nederlands, Arabisch en Turks. De QR-code op de posters verwijst naar een webpagina met voorlichtingsflyers in het Nederlands, Marokkaans, Turks en Engels. De boodschap luidt: Heeft u diabetes en wilt u vasten tijdens de ramadan? Neem dan op tijd contact op met uw (huis)arts, diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner of apotheker. Samen kunt u afspraken maken over hoe u zo goed mogelijk rekening kunt houden met uw diabetes. Ook kunnen zij adviseren over uw medicijngebruik tijdens de ramadan.

NDF Toolbox Diabetes en ramadan 2023
De NDF Toolbox Diabetes en ramadan 2023 staat al online. De toolbox biedt ondersteuning aan zorgverleners die het gesprek aangaan met mensen met diabetes die mee willen doen aan de ramadan. Een van de meest populaire producten uit de toolbox is de Medicatiekaart die zorgverleners antwoord geeft op de vraag hoe medicatie kan worden aangepast ten tijde van de ramadan.

Medicatiekaarten DM2 en DM1
Van oudsher was de Medicatiekaart afgestemd op de doelgroep mensen met diabetes type 2. Maar dankzij moderne diabetestechnologie is meedoen aan de ramadan nu, met juiste omstandigheden en professionele begeleiding, ook haalbaar voor mensen met diabetes type 1. Daarom biedt de toolbox sinds vorig jaar ook een Medicatiekaart voor deze doelgroep. Voor deze jaargang zijn beide kaarten ge-update

Factsheet Meedoen-risico-inschatting
De combinatie diabetes en vasten c.q. grote verandering van dag- en eetpatroon, blijft hoe dan ook een uitdaging en is niet zonder risico’s. De factsheet Meedoen-risico-inschatting blijkt een welkom instrument om risico’s objectief in beeld te hebben en neutraal te benoemen als onderdeel van het gesprek en de gezamenlijke besluitvorming.

Wat heeft de toolbox verder te bieden?
  • Een voorlichtings-powerpoint, eveneens ter ondersteuning van het gesprek. Inclusief ingesproken versies in het Turks, Riffijns en Darija
  • Een scholings-powerpoint voor huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten
  • De bekende brochure met adviezen voor behandelaars