Deze week treedt Emiel Rolink aan als interim-directeur van de NDF. Het bestuur heeft hem gevraagd die rol op zich te nemen na het vertrek Nico van Weert.

Emiel Rolink zal zijn werkzaamheden voor de NDF combineren met zijn directeurschap van Long Alliantie Nederland, net als de Nederlandse Diabetes Federatie bewoner van het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort.

Nico van Weert heeft met veel energie leiding gegeven aan de eerste fase van het transitietraject Naar een nieuwe NDF. Het bestuur is hem daarvoor erkentelijk. Fase twee van het traject wordt op 15 februari afgetrapt door NDF voorzitter Iris van Bennekom tijdens een online netwerkbijeenkomst met leden en andere stakeholders.