Jaarlijks worden er zo’n 2.500 amputaties gedaan bij mensen met diabetes. Volgens onderzoek kan daar 50 procent van voorkomen worden. Dat lukt alleen als je er als zorgverlener en als team op tijd bent. Daarom deze nieuwe nascholing in de NDF Toolkit, die gaat over: vroege opsporing van risicovoeten, adequate en tijdige behandeling, multidisciplinaire samenwerking en patiënt-educatie.

De nascholing, te vinden in de NDF Toolkit rubriek Diabetische voetzorg, sluit aan bij de veelgeroemde flowchart Preventieve voetzorg
Het is de tweede nascholing in deze rubriek, na de Multidisciplinaire NDF Nascholing ‘Eerste hulp bij diabetisch voetulcus’ die aansloot op de flowchart Eerste hulp bij een diabetisch voetulcus

Genoemde flowcharts ondersteunen tijdige signalering en doorverwijzing en bieden een leidraad voor het maken van lokale/regionale samenwerkingsafspraken. Ze zijn gebaseerd op NIV Richtlijn Diabetische Voet, 2017 en NVvP, ProVoet Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019.


NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie
Het doel van de NDF Toolkit is om zorgverleners te ondersteunen met praktische tools en informatie om persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming handen en voeten te geven in de spreekkamer.
De toolkit omvat inmiddels 17 rubrieken, 125+ producten en 15+ nascholingen en video’s en trok in 2022 20.000+ bezoekers die 25.000+ pagina’s bekeken en 100+ tools 13.000 keer downloaden. 1.000 + bezoekers namen deel aan een NDF Nascholing.