De keuzehulp is met ingang van 1 december 2022 niet meer beschikbaar.

Graag willen we u wijzen op de NDF Toolkit rubriek 'Persoonsgerichte Hulpmiddelenzorg'. Op deze pagina staan tools die kunnen ondersteunen bij het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen en gezamenlijke besluitvorming.

Toelichting
De Keuzehulp Bloedglucosemeter vond haar oorsprong in het consensusdocument Standaard Bloedglucosemeting (2017). De keuzehulp was bedoeld om zowel patiënten als zorgprofessionals binnen het systeem van functionele aanspraken te ondersteunen bij het keuzeproces voor de meest geschikte bloedglucosemeter.

De keuzehulp Bloedglucosemeter was tot stand gekomen door een samenwerking van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Vilans. Daarnaast waren de volgende organisaties bij betrokken: Diabetesvereniging Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Diabeteszorg (voorheen EADV), fabrikanten- en importeursorganisatie Diagned, de FHI en de KNMP.

In juni 2018 werd de keuzehulp gelanceerd en is sindsdien ongeveer 100.000 keer geraadpleegd. Na evaluatie door betrokken partijen is echter gebleken dat er inmiddels betere methoden zijn om patiënten en zorgprofessionals te ondersteunen bij het keuzeproces. Ook zijn de marktomstandigheden ten opzichte van een aantal jaar geleden veranderd. Er komen relatief weinig nieuwe bloedglucosemeters op de markt. Daarnaast geldt in algemene zin dat de wetgeving voor diabetes hulpmiddelen wordt gewijzigd.

Daarom is de keuzehulp is met ingang van 1 december 2022 niet meer beschikbaar. Graag willen we u wijzen op de NDF Toolkit rubriek 'Persoonsgerichte Hulpmiddelenzorg'. Op deze pagina staan tools die kunnen ondersteunen bij het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen en gezamenlijke besluitvorming.

Meer informatie treft u in deze brief.