De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2020 is geüpdatet en de hele richtlijn is online beschikbaar op de website van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Deze evidence-based richtlijn richt zich op het voedingsadvies voor mensen met (een hoog risico op) diabetes met aandacht voor persoonsgerichte zorg. De richtlijn benadrukt het belang van voedingszorg die geïntegreerd is in netwerkzorg.

Update 2023

In november 2020 verscheen de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2020. Daarna zijn er verschillende onderzoeken en richtlijnen over voeding en diabetes gepubliceerd. Om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen uit de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes op de meest recente literatuur zijn gebaseerd, heeft de NDF in 2023 de onderbouwing van de aanbevelingen bijgewerkt. Hiervoor zijn uitgangsvragen opgesteld voor een select aantal onderwerpen en zijn systematische zoekopdrachten uitgevoerd door een onderzoeker.

De rol van voeding in de behandeling van diabetes

De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes behandelt tal van onderwerpen die betrekking hebben op de rol van voeding in de behandeling van diabetes. Per onderwerp zijn een of meer uitgangsvragen geformuleerd en daaronder volgen de aanbevelingen. De inhoud richt zich op de preventie en behandeling van diabetes.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijk bewijs en ervaringen van de leden van de werkgroep. Voor alle aanbevelingen geldt dat er ruimte is voor individuele aanpassingen. De voedingsadviezen kunnen worden aangepast aan de individuele wensen en behoeften (budget, religie, cultuur, overtuiging, kennis) van de persoon met diabetes, waarbij de volwaardigheid van het voedingspatroon het uitgangspunt is. Aandacht voor het volhouden en zo nodig bijsturing van het gekozen voedingspatroon is belangrijk.

Online

De geüpdatete NDF Voedingsrichtlijn Diabetes is vanaf nu online beschikbaar via de website van de NDF. Het is een groot voordeel dat de voedingsrichtlijn nu online als interactieve webpagina beschikbaar is. De informatie is overzichtelijk weergegeven en door de zoekfunctie is de inhoud heel toegankelijk. De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes is een belangrijke basis voor alle zorgprofessionals die mensen met diabetes behandelen. Bij alle onderwerpen staat een toelichting met uitleg van het onderwerp. Bij een aantal onderwerpen volgt daaronder een update uit 2023 die antwoord geeft op aanvullende vragen. Deze informatie is dus recent herzien. Het wetenschappelijk bewijs waar de aanbevelingen op gebaseerd zijn, is te vinden in de achtergrondinformatie die onderaan elk onderwerp is toegevoegd.

De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Diabetes Fonds en een bijdrage van Wageningen University en Research (WUR).

Website NDF Voedingsrichtlijn Diabetes