Begin dit jaar presenteerde de NDF het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting, met als kernboodschap: de keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt in de spreekkamer, door de diabetespatiënt en zijn hoofdbehandelaar samen. Men moet kunnen kiezen uit een breed aanbod, waarbij kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid voorop staan.

Rond de zomer heeft Zorginstituut Nederland het document opgenomen in zijn Register, als de Module Diabetes Hulpmiddelen onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In vervolg daarop wordt nu gewerkt aan de uitwerking en implementatie van de afspraken. Dan gaat het onder andere om het vaststellen van kwaliteitsindicatoren, het instellen van een onafhankelijk signaal- en verbeterpunt voor o.a. de registratie van eventuele problemen met bloedglucosemeters en teststrips of cassettes, en de invoering van een keuzehulp.

Keuzehulp

In het consensusdocument is vastgelegd dat de keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt op basis van eisen betreffende kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid, volgens een in het document beschreven proces. Samengevat vult de patiënt online een informatietool in waarna hoofdbehandelaar en patiënt de tool in de spreekkamer nogmaals invullen –aan de hand van een functioneringsgericht voorschrift. Vervolgens genereert de keuzehulp een voor de patiënt passend en door zijn zorgverzekeraar vergoed keuze-aanbod voor bloedglucosemeters.

De beschikbaarheid van de keuzehulp is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van het nieuwe kwaliteitsregime. Inmiddels is Vilans betrokken als online specialist om de NDF en betrokken stakeholders te adviseren en te begeleiden in de ontwikkeling van deze online keuzehulp. Naar verwachting komt de keuzehulp 1 april 2018 beschikbaar.

Kijk hier voor meer achtergronden bij de NDF Stakeholdersdialoog Standaard bloedglucosemeting