In 2017 is het NDF Consensusdocument kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting ontwikkeld (hierna te noemen consensusdocument). In 2018 volgde de lancering van de online Keuzehulp Bloedglucosemeters. Deze tool helpt zorgverleners en patiënten bij het samen beslissen over de best passende bloedglucosemeter. De Nederlandse Diabetes Federatie roept veldpartijen op om actief aan de slag te gaan met het implementeren van zowel kwaliteitscriteria als keuzehulp.

Omdat nog niet voor iedereen duidelijk is wat er precies in het consensusdocument staat en hoe de keuzehulp bloedglucosemeters gebruikt kan worden door patiënten en zorgverleners, hebben we deze Q&A opgesteld.